Bäckadal i höst

Idag kom program och information om Husqvarna/Vikings Sömnads- & inspirationshelg 2013 i Jönköping.

Bland alla kurser finns min korsettkurs. Hoppas den blir full i år.

 

Läs mer här:

PROGRAM

INFORMATION

Annonser